Smart vehicle lab

Het Smart Vehicle Lab kunnen oplossingen voor slimme voertuigen en robots op schaal worden getest. Het lab is geïnstrumenteerd met een nauwkeurig, dynamisch positie meetsysteem, met vloeroppervlak om flexibel om te gunnen gaan met diverse labopstellingen. Er zijn werkplekken voor ontwikkeling van de voertuigen c.q. robots en er zijn zware computers beschikbaar voor simulatie van de te testen scenario’s, al dan niet in real-time, parallel aan fysieke tests. In de nabije toekomst is een remote monitoring en bediening van de labomgeving gepland, om op afstand te kunnen meekijken of meedoen met labtests.

Mobility innovation centre (MIC)

Het Mobility Innovation Center (MIC) verbindt het onderwijs en praktijkgerichte onderzoek van de HAN met de behoefte aan innovatie- en business-development van het bedrijfsleven. Er worden niet alleen innovaties gerealiseerd maar het brengt ook het bedrijfsleven dichterbij de werknemers van de toekomst. Studenten van verschillende technische opleidingen van de HAN werken in het MIC aan innovatieve mobiliteitsvraagstukken. De studenten volgen de hbo opleidingen automotive, werktuigbouw, electrotechniek en industrieel product ontwerp.

Link: Mobility Innovation Center – IPKW

Smart Production Centre (SPC)

Hybride leer- en werkomgeving voor TRL4 naar TRL7 ontwikkeling van lichtgewicht kostenefficiente thermoplastsiche structuren middels optimale smart manufacturing ( robotics, AI, DT, DS, data analyse) en aandacht aan circulaire economie middels bio/monomaterialen en recycling.

Link:

Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Regionale Shared facilities
                  Connectr Shared facilities