Radboud Artificial Intelligence

Met meer dan 200 onderzoekers en meer dan 1000 studenten ontwikkelen we theorie en methoden voor schaalbaar machinaal leren en information retrieval om big data te analyseren data en het aanpakken van uitdagende problemen in wetenschap en maatschappij.

Radboud biedt hulp bij het vinden van de juiste AI faciliteiten.

Link: For Industry – Radboud AI (ru.nl)

Applied material science

Bij de afdeling Toegepaste materiaalwetenschappen (AMS) wordt onderzoek verricht naar de depositie, verwerking en analyse van innovatieve III V samengestelde halfgeleiderelementen. Het laatste decennium is een groot deel van de activiteiten bij AMS gewijd aan hoog rendement fotovoltaïsche (PV) cellen en de ontwikkeling van de daarvoor vereiste Epitaxial Lift Off (ELO)-technologie.

Lab faciliteiten: Cleanroom, binnen- en buitencel/paneel kalibratiefaciliteiten, Solar Cell Calibration Facility

Link: Institute for Molecules and Materials – Faculty of Science – Institute for Molecules and Materials (ru.nl)

CONDENSEDMATTER PHYSICS

Het doel van ons onderzoek is om te begrijpen en de relatie tussen eigenschappen en structuur van nanoscopische en moleculaire materialen, met de nadruk op verschijnselen die zich voordoen op zeer korte tijdschalen.

Link: https://www.ru.nl/felix/research/research-program/condensed-matter-physics/

FELIX & HFML

FELIX staat voor Free Electron Lasers for Infrared eXperiments.

In het FELIX Laboratory staan vier vrije-elektronen lasers die (ver) infrarood licht maken met een zeer hoge intensiteit. Met het FELIX licht bestuderen onderzoekers de energieniveaus in moleculen en materialen die karakteristiek zijn voor hun eigenschappen. Op die manier draagt FELIX in belangrijke mate bij aan het begrip van nieuwe functionele materialen en grote (bio)moleculen.

Belangrijker nog is dat het FELIX licht gebruikt kan worden in het High Field Magnet Laboratory (HFML). Nu kunnen de hoogste magnetische velden gebruikt worden in combinatie met het meest intense (ver) infrarood laserlicht.

Link: About HFML – High Field Magnet Laboratory (HFML) (ru.nl)

HAN SolarDemoLab

In het SDL worden (concept) innovaties in het duurzame energie domein gevalideerd middels (duur)testen in buitencondities, dat wil zeggen zonder de controle op input (bv zoninstraling) die een binnenlab geeft.

 

Link: Lectoraat Duurzame Energie (han.nl)

Smart vehicle lab

Het Smart Vehicle Lab kunnen oplossingen voor slimme voertuigen en robots op schaal worden getest. Het lab is geïnstrumenteerd met een nauwkeurig, dynamisch positie meetsysteem, met vloeroppervlak om flexibel om te gunnen gaan met diverse labopstellingen. Er zijn werkplekken voor ontwikkeling van de voertuigen c.q. robots en er zijn zware computers beschikbaar voor simulatie van de te testen scenario’s, al dan niet in real-time, parallel aan fysieke tests. In de nabije toekomst is een remote monitoring en bediening van de labomgeving gepland, om op afstand te kunnen meekijken of meedoen met labtests.

Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Regionale Shared facilities
                  Connectr Shared facilities